Návod na kompletaci

.

1. Rozložení dílů před montáží /6ks/
Demontovat černé rohové díly ze střešního panelu "F"

Kontrola dílů a součástí,
příprava černých rohových dílů.


2. Montáž první pravé stěny díl "B"

Díl B – pravá stěna
zasunout pod úhlem 45® do černých rohových dílů v podlaze – díl A.

Uchycení černých rohů šrouby M12 s podložkami. Ale úplně je prozatím nedotahovat. Drobná vůle usnadní další montáž.


3. Montáž druhé levé stěny – díl "C"

Stejný postup montáže jako u předchozího dílu stěny B. Spodní černé rohy pořádně dotáhnout.


4. Rámeček s dvojitými dveřmi díl "D"

Rámeček s dveřmi přenést do kontejneru. Z vnitřní strany směrem ven postavit a vložit do "falců" bočních stěn. Rámeček nutno dorazit do dílů B a C gumovou palicí.
Můžete začít 


5. Zadní stěna díl "E"

Pootočením prosunout záda do dovnitř kontejneru. Následně z vnitřní strany vložit a usadit do "falců" bočních stěn. Usazení - gumovou palicí dorazit do bočních dílů B a C


6. Usazení střešního dílu "F"

Díl "F" usadit na smontovaný kontejner bez černých rohů. Rohy postupně nasadit. Po jednotlivých kusech utáhnout.


Kontrola ustavení a otevírání dveří

Kontejner musí být uložený na zpevněném a vodorovném podloží. Rohy levé a pravé strany dveří musí být ve stejné výšce viz. nákres Pokud tomu tak není??
Nutná kontrola plochy podložení v rozích.